آموزش سایت tsetmc

  شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

قبل از ورود به دنیای بورس ایران لازم است که با این سایت حتما آشنا شوید.

+ آموزش صفحه اصلی این سایت
+ شاخص هم وزن چیست
+ شاخص کل چیست
+ تابلوی هر سهم
+ و موارد بیشتر …

تنظیم در آکادمی تاجر بورس
معاملگر و مدرس : بنیامین فغانی