چه روشهای در بازار های مالی وجود دارد که میتوان با انها تصمیم به خرید گرفت؟

بهترین روش و بدترین روش کدام یک از تحلیل ها است؟

آیا با پرایس اکشن میتوانم بقایی مالی داشته باشم ؟

آیا با تحلیل تکنیکال میشود سودی رو در این بازار کرد؟

چه تفاوتی بین روشهای تحلیل است ؟

پیشنهاد ما رو میتونید در این ویدوی مشاهده کنید که کدام یک از روشها بهترین روش میتواند باشدو کدام یک بدترین.

نظر خودتون رو برای ما کامنت کنید که شما چه روشی رو میپسندین…..