بورس چیست؟

*در بورس چه کاری انجام میدهند؟
*چه چیزی در بورس خرید فروش می شود ؟
*چه میزان پول نیاز است برای خرید سهام ؟
*نحوه سود زیان به چه شکل است؟

تهیه و تنظیم : بنیامین فغانی