نظرات و تجربیات دانشجویان دوره قبل…

 

زمانی که شخصی تصمیم برای خرید محصول یا شرکت در کلاس آموزشی و حتی تصمیم در مسائل دیگر زندگی میگیرد بهترین روش شنیدن نظرات کسانی هست که در این راه قدم گذاشتن و سردی و گرمی موضوع رو چشیده باشن و این مورد میتواند گزینه اولیه برای تصمیم گیری باشد چون بهترین روش برای پیشرفت در زندگی بر اساس عملی میتواند شنیدن نظرات دیگر دوستانی باشد که در این راه قدم گذاشته باشند تا چراغی باشد برای راهی که دیدنش دشوار است و ما برای اینجا هستیم که این راه رو به صورت واضح و شفاف برای شما نشان دهیم و با اشتراک گذاری این نظرات میتوانیم جهت درستی را برایتان نشان دهیم

نظرات تصویری دانشجویان دوره در آکادمی

نظر سرکار خانم بایندری
دانشجوی دوره اول

نظر جناب آقای نیک روش
دانشجوی دوره هفتم

نظر جناب آقای حقگو ازدبی
دانشجوی بازار ایران و بازار جهانی

نظر جناب آقای جانی
دانشجوی دوره چهارم

نظر جناب آقای باقری از دبی
دانشجوی دوره اول بازار جهانی

نظر جناب آقای حجابی زاده
دانشجوی دوره پنجم

نظرات صوتی دانشجویان دوره در آکادمی

نظر جناب آقای دکتر حسین تبار

نظر سرکار خانم ذوالفقارخانی

نظر سرکار خانم تبیانی نیا

نظر سرکار خانم امیری پور

نظر جناب آقای اعتضادی

نظر جناب آقای حسن زاده

نظر سرکار خانم اسماعیلی

نظر سرکار خانم بایندری

نظر علی آقا در وبینار زنده