سامانه کارگزاری مفید

  نسخه مبایل (ایزی تریدر)

+ آموزش سامانه ایزی تریدرنسخه گوشی
+ آموزش خرید عرضه اولیه در بورس
+ نحوه خرید و فروش در سامانه
+ نحوه واریز و برداشت در سامانه
+ نحوه مدیریت پرتفو سبد خرید
+ آشنایی با عمق بازار خرید و فروش.
+ آشنایی با قیمت پایانی و اخرین قیمت
+ و ریزه کاریهای دیگر در سامانه

 

تنظیم در آکادمی تاجر بورس
معاملگر و مدرس : بنیامین فغانی


سامانه کارگزاری مفید

  نسخه ویندوز (ایزی تریدر)

+ آموزش سامانه ایزی تریدرنسخه ویندوز
+ آموزش خرید عرضه اولیه در بورس
+ نحوه خرید و فروش در سامانه
+ نحوه واریز و برداشت در سامانه
+ نحوه مدیریت پرتفو سبد خرید
+ آشنایی با عمق بازار خرید و فروش
+ آشنایی با قیمت پایانی و اخرین قیمت
+ و ریزه کاریهای دیگر در سامانه

تنظیم در آکادمی تاجر بورس
معاملگر و مدرس : بنیامین فغانی