بازار 2 طرفه یا فروش تعهدی

فروش استقراضی یا فروش تعهدی (short selling)   فروش استقراضی یا فروش تعهدی یکی از ابزارهای مالی در بورس‌های جهانی است که با استفاده از آن، می‌توان در شرایطی که انتظار افت قیمت سهم وجود دارد سود کسب نمود. سازوکار معاملات فروش استقراضی به شرح زیر است: در فروش...